Từ điển Dict9
EV

pigmentation Tiếng Anh là gì?

ENpigmentation
Danh từ
sự nhuốm sắc tố
the disease causes patches of pigmentation on the face
bệnh ấy gây nên những mảng nhuốm sắc tố trên mặt