Từ điển Dict9
EV

pike Tiếng Anh là gì?

ENpike
Danh từ
ngọn giáo (ngày xưa dùng làm vũ khí)
Danh từ
(số nhiều không đổi) (động vật)
cá chó
Danh từ
(tiếng địa phương)
đỉnh, chóp (một quả đồi) (thường trong tên riêng)
đỉnh Langdale ở Quận Hồ
Danh từ
như turnpike