Từ điển Dict9
EV

pikelet Tiếng Anh là gì?

ENpikelet
Danh từ
bánh pơ-ti-panh (một loại bánh ngọt uống với nước trà)