Từ điển Dict9
EV

pilau Tiếng Anh là gì?

ENpilau
Danh từ
cơm gà, cơm thịt
cơm rang