Từ điển Dict9
EV

pilaw Tiếng Anh là gì?

ENpilaw
Danh từ
cơm gà, cơm thịt
cơm rang