Từ điển Dict9
EV

pilch Tiếng Anh là gì?

ENpilch
Danh từ
tã chéo bằng nỉ (cuốn ngoài tã lót của trẻ em)