Từ điển Dict9
EV

pilgrim Tiếng Anh là gì?

ENpilgrim
Danh từ
người hành hương
những người hành hương trên đường đi Mecca