Từ điển Dict9
EV

pilgrimage Tiếng Anh là gì?

ENpilgrimage
Danh từ
cuộc hành hương
go on a pilgrimage
đi hành hương
cuộc viếng thăm thành kính
a pilgrimage to Shakespeare's birthplace
cuộc viếng thăm nơi sinh Shakespeare