Từ điển Dict9
EV

pillager Tiếng Anh là gì?

ENpillager
Danh từ
kẻ cướp phá