Từ điển Dict9
EV

pilliwinks Tiếng Anh là gì?

ENpilliwinks
Danh từ
(sử học) bàn kẹp ngón tay (để tra tấn)