Từ điển Dict9
EV

pillow Tiếng Anh là gì?

ENpillow
Danh từ
cái gối
Động từ
gối
nó gối đầu lên một cuốn sách