Từ điển Dict9
EV

pillowy Tiếng Anh là gì?

ENpillowy
Tính từ
êm như gối, mềm như gối