Từ điển Dict9
EV

pilosity Tiếng Anh là gì?

ENpilosity
Danh từ
tính lắm lông