Từ điển Dict9
EV

pilot-jacket Tiếng Anh là gì?

ENpilot-jacket
Danh từ
áo va rơi ngắn (của thuỷ thủ)