Từ điển Dict9
EV

pilotless aircraft Tiếng Anh là gì?

ENpilotless aircraft
Danh từ
máy bay không người lái