Từ điển Dict9
EV

pilotless plane Tiếng Anh là gì?

ENpilotless plane
Danh từ
máy bay không người lái