Từ điển Dict9
EV

pilous Tiếng Anh là gì?

ENpilous
Tính từ
(sinh vật học) có nhiều lông, đầy lông lá