Từ điển Dict9
EV

pilule Tiếng Anh là gì?

ENpilule
Danh từ
viên thuốc nhỏ; viên tròn