Từ điển Dict9
EV

pimple Tiếng Anh là gì?

ENpimple
Danh từ
mụn (mọc trên da)
a pimple on one's chin
cái mụn ở cằm