Từ điển Dict9
EV

pine Tiếng Anh là gì?

ENpine
Danh từ
(cách viết khác pine tree) cây thông
gỗ thông
a pine dresser
cái chạn bát đĩa bằng gỗ thông
Động từ
đau khổ (vì có ai đó chết đi hoặc đi xa)
(+ for) mong chờ, mong mỏi
nó mong chờ mẹ
họ mong chờ được trở về nhà
peak and pine
xem peak