Từ điển Dict9
EV

pine-marten Tiếng Anh là gì?

ENpine-marten
Danh từ
(động vật học) chồn mactet nâu (ở Anh)