Từ điển Dict9
EV

pinion Tiếng Anh là gì?

ENpinion
Danh từ
đầu cánh (chim)
(cũ) cánh [chim]
lông cánh
Động từ
chặt đầu cánh; cắt lông cánh (để chim khỏi bay đi)
giữ chặt tay; trói chặt tay (ai, không cho động đậy)
nó bị giữ chặt, tay trói vào nhau sau lưng
Danh từ
(cơ)
bánh răng [nhỏ], pinhông