Từ điển Dict9
EV

pinnacle Tiếng Anh là gì?

ENpinnacle
Danh từ
tháp nhọn (để trang trí mái nhà)
đỉnh núi cao nhọn
(nghĩa bóng) đỉnh cao
the pinnacle of one's fame
đỉnh cao danh vọng