Từ điển Dict9
EV

pinnate Tiếng Anh là gì?

ENpinnate
Tính từ
(thực vật)
[có] hình lông chim (lá)