Từ điển Dict9
EV

pinniped Tiếng Anh là gì?

ENpinniped
Tính từ
(động vật học) có chân màng
Danh từ
(động vật học) động vật chân vây