Từ điển Dict9
EV

pinnule Tiếng Anh là gì?

ENpinnule
Danh từ
(thực vật học) lá chét con (của lá chét trong lá kép lông chim hai lần)
(động vật học) bộ phận hình cánh; bộ phận hình vây