Từ điển Dict9
EV

pinole Tiếng Anh là gì?

ENpinole
Danh từ
món bột ngô nấu với đường