Từ điển Dict9
EV

pinprick Tiếng Anh là gì?

ENpinprick
Danh từ
điều chẳng quan trọng gì mà làm bực mình; điều vặt mà làm khó chịu