Từ điển Dict9
EV

pintado Tiếng Anh là gì?

ENpintado
Danh từ, số nhiều pintados /pin'tɑ:douz/
(động vật học) gà Nhật
hải âu pintađo ((như) pintado bird, pintado petrel)