Từ điển Dict9
EV

pious Tiếng Anh là gì?

ENpious
Tính từ
sùng đạo
(nghĩa xấu) đạo đức giả