Từ điển Dict9
EV

pip emma Tiếng Anh là gì?

ENpip emma
phó từ
((viết tắt) p.m) quá trưa, chiều, tối
at 7 p.m
vào lúc 7 giờ tối