Từ điển Dict9
EV

pipeclay Tiếng Anh là gì?

ENpipeclay
Danh từ
đất sét trắng (dùng, chủ yếu là trước kia, làm tẩu thuốc lá và đánh trắng da thuộc)