Từ điển Dict9
EV

pippin Tiếng Anh là gì?

ENpippin
Danh từ
táo renet; táo pipin