Từ điển Dict9
EV

piquancy Tiếng Anh là gì?

ENpiquancy
Danh từ
vị cay cay
the delicate piquancy of the soup
vị cay cay tinh tế của món xúp
(nghĩa bóng) sự lý thú; vẻ lôi cuốn