Từ điển Dict9
EV

piquet Tiếng Anh là gì?

ENpiquet
Danh từ
lối chơi bài pikê (32 quân bài, hai người chơi)