Từ điển Dict9
EV

pirate Tiếng Anh là gì?

ENpirate
Danh từ
cướp biển, hải tặc
tàu cướp biển
người in lậu (tác phẩm đã được bảo hộ bản quyền)
(cách viết khác pirate radio) đài phát thanh lậu
người phát thanh trên một đài lậu
Động từ
in lậu (tác phẩm đã được bảo hộ bản quyền mà không được phép)