Từ điển Dict9
EV

piratic Tiếng Anh là gì?

ENpiratic
Tính từ
(thuộc) kẻ cướp biển; (thuộc) kẻ cướp; có tính chất ăn cướp
vi phạm quyền tác giả, không xin phép tác giả
piratic edition
lần xuất bản không xin phép tác giả