Từ điển Dict9
EV

pirouette Tiếng Anh là gì?

ENpirouette
Danh từ
vòng xoay tròn (múa)
Động từ
múa xoay tròn