Từ điển Dict9
EV

piscary Tiếng Anh là gì?

ENpiscary
Danh từ
quyền câu cá
common of piscary
(pháp lý) quyền được câu cá ở ao hồ của người khác