Từ điển Dict9
EV

piscatorial Tiếng Anh là gì?

ENpiscatorial
Tính từ
[thuộc sự] câu cá;[thuộc người] đánh cá
mê câu cá (người)