Từ điển Dict9
EV

piss-pot Tiếng Anh là gì?

ENpiss-pot
Danh từ
thùng đi tiểu, bô đi đái đêm