Từ điển Dict9
EV

pistol Tiếng Anh là gì?

ENpistol
Danh từ
súng ngắn
hold a pistol to somebody's head
đe dọa ai buộc họ phải làm gì