Từ điển Dict9
EV

pistole Tiếng Anh là gì?

ENpistole
Danh từ
(sử học) đồng pixtôn (tiền vàng Tây ban nha)