Từ điển Dict9
EV

piston Tiếng Anh là gì?

ENpiston
Danh từ
(cơ; âm nhạc)
pittông