Từ điển Dict9
EV

pitch-cap Tiếng Anh là gì?

ENpitch-cap
Danh từ
mũ lót hắn ín (dụng cụ để tra tấn)