Từ điển Dict9
EV

pitchman Tiếng Anh là gì?

ENpitchman
Danh từ
(từ Mỹ,nghĩa Mỹ) người bán quán ở vỉa hè