Từ điển Dict9
EV

piteousness Tiếng Anh là gì?

ENpiteousness
Danh từ
tình trạng thương tâm; tình trạng đáng thương hại