Từ điển Dict9
EV

pitilessness Tiếng Anh là gì?

ENpitilessness
Danh từ
sự nhẫn tâm; sự tàn nhẫn
sự gay gắt, sự ác liệt