Từ điển Dict9
EV

placate Tiếng Anh là gì?

ENplacate
Động từ
làm (ai) bớt giận, làm (cho ai) nguôi đi; xoa dịu (ai)