Từ điển Dict9
EV

placatory Tiếng Anh là gì?

ENplacatory
Tính từ
xoa dịu
placatory remarks
những lời nhận xét xoa dịu